Utveckling på jobbet

Utveckling på jobbet

Vår syn på karriärutveckling.

Vi tror att medarbetarna växer genom en kombination av arbetslivserfarenhet, återkoppling, relationer och utbildning och att karriärutveckling är ett delat ansvar mellan anställda och deras chefer.

Vår utvecklingsmetod fokuserar på att skapa ett gott ledarskap – från att kunna leda dig själv till att leda ett team och att leda ledare.

Erfarenhet - Utveckling - Resultat

Karriärutveckling hos Baxter

Shanghai Employees in a meeting

Vår utvecklingsfilosofi

Vår karriärutvecklingsfilosofi understryker att medarbetarna i första hand utvecklas genom arbetslivserfarenhet. Återkoppling, mentorskap och relationsbyggande är viktigt för att utvecklas. Därför är fortlöpande återkoppling en del av vår starka resultat- och utvecklingsinriktade kultur. Våra anställda får också tillgång till mer formell utbildning och blandade lärmiljöer genom kursplanerna för Baxters Development Essentials, Management Essentials och Leadership Essentials och andra liknande erbjudanden och program.

Employees working

Resultat- och karriärutveckling

Vår syn på resultat och utveckling styrs av A.C.E. (Align.Check-In.Execute) bygger på att de anställda har avstämningsmöten varje månad med sin chef med särskild betoning på återkoppling och utveckling. Anställda och chefer har tillgång till flera olika typer av hjälpmedel för att avstämningsmötena ska bli så givande som möjligt. Via portalen MyCareer@Baxter har medarbetare tillgång till utvecklings- och planeringsverktyg, samt utförlig information om resultatförväntningar och mål, utbildning och jobb på Baxter.

Employees Meeting

Verktyg och program för karriärutveckling

Vi erbjuder en rad olika verktyg och hjälpmedel för att underlätta för de anställda att utvärdera sina styrkor och utvecklingsbehov, karriärmål och personliga mål och hjälpa dem att nå dit. Baxters ledarskapskompetenser ger de anställda ett mål att utvecklas mot. Vi erbjuder också utvecklingsvägledning som hjälper alla att se vilka särskilda insatser som just de behöver. Våra medarbetare uppmuntras att använda sig av dessa hjälpmedel löpande.

Blandade lärmiljöer, e-kurser och klassrumsutbildning

Våra Development Essentials-moduler finns tillgängliga för anställda på alla nivåer och innehåller bland annat grundläggande kurser i professionell utveckling och ledarskapsutveckling. Dessutom har alla anställda tillgång till vårt globala utbildningssystem med kurser på flera olika språk. Systemet erbjuder e-lärande inom exempelvis professionell utveckling, arbetsledning och ledarskap samt mer tekniska ämnen som vårt kvalitetsarbete, Baxters rutiner och system, företagets produkter, applikationer, hälsa, miljö och säkerhet (HMS), biverkningsrapportering, affärsförståelse och finansiell kompetens, projektledning och mycket mer.

Arbetslednings- och ledarskapsutveckling

Genom Management Essentials kan chefer och arbetsledare få extra träning och utvecklas på områden som arbetsledning, karriär- och utvecklingsplanering, handledning och återkoppling.  För erfarna och högre chefer finns dessutom Leadership Essentials med verktyg och program för att utveckla affärsförståelse, högre verksamhets- och organisationsledning samt träning i att till exempel motivera och utveckla andra.

Ett effektivt team

För att bli en attraktiv arbetsplats är det avgörande att Baxter kan bygga högpresterande arbetslag. För att få effektiva arbetslag globalt, i hela företaget och på alla nivåer, har Baxter utvecklat ett ramverk för att bygga högpresterande arbetslag. Det består av:

  • Utbildning för chefer och ledare i hur man skapar ett högpresterande team. Endagsutbildningen är framtagen för att definiera teamets och ledarens förväntningar, stärka relationerna inom gruppen och bygga förtroende
  • Grupputvecklingsaktiviteter som leds av personalavdelningen
  • Grupputvecklingsaktiviteter som chefer kan leda själva utan extra stöd

Alla chefer har tillgång till MyTeam@Baxter, en intern nätportal med hjälpmedel för arbetsledning