Innovation genom samarbete

Innovation genom samarbete

För att fortsätta att förändra och öka tillgängligheten för patientvård över hela världen satsar vi på nya samarbeten, tillsammans med organisationer som har ett högt globalt anseende. Vi letar också efter nästa generations innovatörer inom hälso- och sjukvård och finansierar ny, banbrytande forskning.

Vi satsar på nästa generations innovatörer

Image of men at desk with mobile devices

Baxter Ventures

Vi investerar i företag med innovativa tekniker, produkter och behandlingar som skyndar på utvecklingen och förbättrar patientvården. Varje investering görs efter en noggrann utvärderingsprocess. Vi granskar vilken potential som finns för att möta kliniska behov som hittills inte kunnat tillgodoses och möjligheten till en hållbar, långsiktig tillväxt. Vi investerar i behandlingsområden som kompletterar Baxters verksamhet inom intensivvård, sjukhusvård, nutritionsbehandling, njursjukvård och kirurgi, samt i banbrytande teknik och behandlingsmetoder.

Image of scientist working in a lab

Bidrag till forskning och vidareutbildning

Vi vill stötta banbrytande insatser från läkare och forskare som ägnar sig åt innovationer. Vi ger också bidrag till vidareutbildning av hälso- och sjukvårdspersonal.

Rubriker i ämnet