Infusionsterapi och läkemedelsberedning

Infusionsterapi och läkemedelsberedning

Vi vet hur viktigt det är för dig och dina närmaste att läkemedel bereds och administreras på rätt sätt under sjukhusvistelsen, hela vägen från apoteket till sjukhussängen.

Under det mest kritiska skedet på sjukhuset ska du framför allt tänka på att bli bättre igen. Vi ger dig och sjukvårdspersonalen det stöd som behövs i form av effektiva intravenösa läkemedel och infusionsteknologier som är framtagna för att vara så säkra som möjligt.

Vi är ledande inom läkemedelsberedning och läkemedelsadministrering och våra intravenösa lösningar, färdigberedda läkemedel, behandlings- och infusionsteknologier finns på sjukhus och kliniker i över 100 länder över hela världen. Vi anser att du som patient förtjänar att ha tillgång till läkemedel och teknologier som underlättar en effektiv läkemedelsadministrering och som minskar risken för medicineringsfel.

Tillgång

Vi samarbetar med många olika sjukhus och kliniker och även organisationer för katastrofhjälp för att du ska ha tillgång till livsviktiga infusionslösningar och läkemedel när du behöver dem.

Kvalitet

Våra färdigkopplade antibiotika för infusion tillverkas med aseptisk teknik som ger lång hållbarhet och våra infusionspumpar ger förutsättningar för behandling i hemmet i ett helt slutet system1.

Säkerhet

Våra infusionspumpar och färdigkopplade läkemedel är enkla och säkra att använda och minskar risken för medicineringsfel2.