Njursjukvård

Njursjukvård

Kronisk njursjukdom (CKD) – en ständigt pågående, personlig, resa. Med dagens många olika behandlingsalternativ har du som njursjuk goda möjligheter att leva ett bra liv. Att kunna välja en behandling som passar ditt liv utefter dina förutsättningar. Under hela den resan kan Baxters produkter och terapialternativ ge dig en behandling som passar din vardag.

Livet ändras plötsligt i grunden när du får veta att du har en kronisk njursjukdom som måste behandlas. Att börja i dialys eller att genomgå en njurtransplantation påverkar ditt liv på många sätt. Du behöver lära dig mer om sjukdomen och delta i besluten om vilken behandling som du föredrar.

Kanske blir det lite lättare att acceptera förändringen när du förstår vilka behandlingsalternativ du har och hur du som njursjuk kan påverka ditt liv. Kom ihåg att du inte är ensam i din valsituation och att du får stöd hela vägen från din njurklinik. Vi förstår också att du vill kunna leva ett så bra liv som möjligt, med arbete och fritid, och njuta av livet på ditt sätt. Därför vill vi ge dig och din vårdgivare flera olika behandlingsalternativ så att du får bästa möjliga vård, samtidigt som behandlingen kan anpassas för att underlätta för dig och din familj.


Två former av dialys

Dialys kan göras hemma, på sjukhus eller på en självdialysenhet utanför eller inne på sjukhuset. Det finns två former av dialysbehandling;  bukdialys och bloddialys.

  • Bukdialys (peritonealdialys, förkortas PD) är en kontinuerlig behandling där överskottsvätska och slaggpro­dukter avlägsnas regelbundet via bukhinnan. Bukhinnan är en tunn hinna som avgränsar bukhålan och omger en del av bukorganen. Bukhålan fylls med 1,5-2,5 liter dialysvätska genom en permanent mjuk kateter. En liten del av katetern syns på utsidan av buken men döljs lätt under dina kläder. Dialysen sker kontinuerligt över hela dygnet. Byte av dialyslösning sker manuellt 3-5 gånger/dag och tar cirka en halvtimme. Dialyslösningen kan också bytas ut med hjälp av en liten maskin när man sover. Maskinen väger cirka 13 kg och är lätt att flytta. Behandlingen med bukdialys kan utföras i hemmet eller på annan plats och kräver inga resor till och från sjukhuset mer än vid återbesök. Dialyslösningarna och de flesta tillbehör levereras till bostaden.

  • Vid bloddialys (hemodialys, förkortas HD) tar man bort avfallsämnen och överskottsvätska från kroppen genom att filtrera blodet genom ett dialysfilter med hjälp av en dialysmaskin. För att kunna transportera ett blodflöde utanför kroppen är det nödvändigt att ha tillgång till ett blodkärl med stor diameter. Detta kan åstadkommas genom att skapa en så kallad AV-fistel. En sammankoppling av två blodkärl, en artär och ven. Detta åtgärdas vid en mindre operation som görs under narkos eller med lokalbedövning. Vanligtvis placeras AV-fisteln på över eller underarmen. En AV-fistel opereras in ca 8-10 veckor innan dialysen planeras att starta. Dialysbehandling på sjukhus utförs vanligtvis 3-4  gånger per vecka under 3-5 timmar beroende på dialysbehov. Vissa sjukhus har även en självdialysenhet och hemhemodialys. Sjävdialys innebär att patienten själv ansvarar helt eller delvis för att utföra sin egen hemodialysbehandling. Behandlingen kan utföras i lokal utanför eller på sjukhuset där det finns maskiner och personal som hjälper till vid behov. Patienter som får tillgång till hemhemodialys gör sin egen behandling hemma efter ett specifikt schema och slipper transporterna till och från sjukhuset. Hemhemodialys kräver viss VVS-och elinstallation av utrustningen i hemmet. Arbetet utförs av kommunen och kliniken hjälper till att ordna med detta. 

Baxters innovativa behandlingsalternativ har stöttat patienter som behöver njursjukvård i mer än 60 år. Vi har lång erfarenhet av dialys i hemmet och dialys på klinik och vi fortsätter utvecklingsarbetet med nya behandlingsmöjligheter. Vårt mål är att ge dig bästa möjliga resultat med enklast möjliga vårdlösningar.

illustration-male-doctor-speaking-with-a-patient-about-chronic-kidney-disease (002)

Att leva med kronisk njursjukdom (CKD): Min njurresa

Lär dig mer om kronisk njursjukdom (CKD) och de olika behandlingsalternativen som finns, som dialys, transplantation och konservativ vård. Påbörja din CKD behandlingsresa med Min njurresa.

Patient med Homechoice Claria

För nya patienter kan det vara svårt att föreställa sig hur livet med PD kommer att fungera. Här finns två korta introduktionsfilmer som kan vara till hjälp. Klicka här för att se en film om Automatisk peritonealdialys, APD, där man dialyserar med hjälp av en maskin på natten.

Klicka här för att se en film som visar hur man kan dialysera med hjälp av manuella byten, s.k. CAPD.

Healthcare professional and patients discussing treatments

Webbaserad IT-tjänst för fjärrkontakt

Vårt system för fjärrkontakt med patienten, SHARESOURCE, är en innovativ och säker webbaserad IT-tjänst för tvåvägskontakt mellan patienten i hemmet och vårdpersonalen på en njurklinik. Efter avslutad behandling skickas behandlingsresultaten till Sharesource plattformen. Behörig vårpersonal kan därefter avläsa ordinationshistorik och vid behov uppdatera din dialysordination utan att du behöver ta dig till dialyskliniken. Den kontinuerliga tillgången till behandlingsinformation gör att de snabbt och effektivt kan följa upp med dig om det skulle behövas. HOMECHOICE CLARIA APD-system är utrustat med SHARESOURCE.

Vi utvecklar den globala njursjukvården

Tillgång

Vi arbetar för att hitta lösningar som banar väg för en högkvalitativ vård på alla områden, från kronisk njursjukdom i tidigt stadium till kronisk njursvikt, dialys och transplantation.

Kvalitet

Vi driver utvecklingen framåt så att din vårdgivare kan erbjuda bästa möjliga vård, både vid dialys i hemmet och på en dialysklinik.

Enklare vård

Vi tar fram nya innovationer som förenklar din patientbehandling och ger fler möjligheter för dialys.