Förmåner

Förmåner

En viktig del i vår vision för företaget är att bli den bästa arbetsplatsen. Baxter erbjuder därför sina anställda ett omfattande program med ersättningar och förmåner.

Vi anser att det är viktigt att kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner och belöna anställda för bra resultat. I vårt lönepaket ingår grundlön och eventuella varierande ersättningar i form av t.ex. bonusar eller aktiebaserad ersättning. Vi har dessutom konkurrenskraftiga förmånspaket som varierar beroende på land, område och/eller typ av tjänst. Det kan handla om sjukvårdsförsäkring, inkomstförsäkring, pension och ledigheter.

​Förmåner
Baxter employees cleaning pool area and beach

​En flexibel arbetsplats

Att hitta en bra balans mellan arbetsliv och privatliv har blivit allt svårare. På Baxter förstår vi detta och inser att det behövs olika lösningar för var och när arbetet ska utföras. För Baxter innebär en flexibel arbetsplats att arbetstid och var arbetet utförs kan anpassas, med till exempel distansarbete, flextid (justerbara start/sluttider, komprimerade scheman, skiftbyten, sommartider) eller deltidsarbete. Effektiva arbetsledare och ansvarsfulla medarbetare är avgörande för att en flexibel arbetsplats ska fungera. Vi utbildar våra arbetsledare för att stärka dem i rollen att leda en flexibel arbetsplats. Vi har även verktyg och hjälpmedel för både anställda och arbetsledare som gör det enklare att hantera flexibla arbetssituationer. Även om möjligheten till flexibilitet på arbetsplatsen kan variera beroende på vad arbetet innebär, är vår övergripande filosofi densamma – att stötta flexibla lösningar och våra anställdas behov av att hitta balans mellan privatliv och arbete.

Medarbetarprogram

​Baxter och företagets medarbetare stöttar samhällsinsatser över hela världen genom donationer i form av pengar eller produkter, initiativ för att öka tillgången till vård och volontärinsatser från anställda.

Stipendieprogram

​På Baxter anser vi att utbildning är viktigt och Baxter International Foundation Scholarship Program erbjuder stipendier för eftergymnasial utbildning för anställdas barn över hela världen. Stipendierna delas ut för att stötta grundutbildning och baseras på meriter. En neutral, utomstående organisation utvärderar ansökningarna efter studentens akademiska resultat, aktiviteter utanför skoltid och arbetslivserfarenhet.

Programmet Dollars for Doers

​Baxter International Foundation värdesätter varje timmes volontärarbete från våra medarbetare. Genom programmet Dollars for Doers (DFD) kan anställda förvandla tiden de lagt ned på volontärarbete till bidrag till frivilligorganisationer de vill stödja. 10 timmars volontärarbete kan motsvara 100 dollar (omkring 1000 kronor) till en lämplig organisation.