Intensivvård

Intensivvård

Vi arbetar tillsammans med dig i intensivvårdens frontlinje så att du kan känna dig trygg med att ge korrekta och effektiva behandlingar.  

Patienterna på en intensivvårdsavdelning (IVA) är de med störst behov av övervakning och vård på ett sjukhus och är ofta multisjuka1. Att ta hand om IVA-patienter kan vara en kamp mot klockan. Vi har varit ledande inom CRRT i över 20 år och vill fungera som en samarbetspartner och stötta dig med våra branschledande teknologier och tjänster inom organstöd på IVA. 

Akut njursvikt (AKI) är en allt vanligare komplikation till akuta sjukdomar både på IVA och på andra sjukhusavdelningar2,3,4. Enligt rapporter behöver 1,4 miljoner patienter med akut njursvikt njurersättningsterapi5. Vår unika teknik hjälper dig att behandla dina njursviktspatienter. Vi vill arbeta tillsammans med dig för att ta fram bättre behandlingar och kunna erbjuda utbildning och kontinuerlig klinisk och teknisk support.

Vi utvecklar den globala akutvården

Tillgång

Vår teknik för kontinuerlig njurersättningsterapi finns i över 80 länder och på 29 språk.

Kvalitet

Vår CRRT-teknik bidrar till en hög vårdstandard vid en akut njursvikt på IVA. Hittills har över 7 miljoner behandlingar utförts världen över. 

Säkerhet

Vårt CCRT-system är mycket noggrant med inbyggda säkerhetsfunktioner som hjälper dig att övervaka och vårda patienten.

Denna information är enbart avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

PRISMAX CRRT behandling

Upptäck PrisMax-systemet, nästa generations produkt för CRRT och behandlingar för organsupport från Baxter

Vi anser att alla människor – oavsett vilka de är eller var de kommer ifrån – förtjänar en chans till ett friskt liv, fritt från sjukdom och fullt av möjligheter.

Som ledande inom branschen utvecklar vi på Baxter kontinuerligt nya produkter och tjänster så att alla våra kunder kan erbjuda den mest effektiva behandlingen och den bästa akutsjukvården. PrisMax-systemet bygger på Baxters säkerhetsengagemang och har integrerade funktioner som kontrollerar hur behandlingen förbereds och utförs och bidrar till att färre fel orsakas av den mänskliga faktorn.

Baxter har länge varit ledande inom CRRT med Prismaflex-systemet. Vår teknik har använts i över 7 miljoner behandlingar av intensivvårdspatienter över hela världen. Med vårt uppdrag att rädda och upprätthålla liv som grund har vi tagit fram PrisMax för att göra behandlingen enklare, mer effektiv och mer exakt10.

PRISMAFLEX-systemet - Kontinuerlig njurersättningsterapi för allvarligt sjuka patienter med akut njursvikt (AKI)

PRISMAFLEX-systemet för intensivvård

Det flexibla systemet uppfyller kraven vid flera olika typer av behandlingar och har en plattform som kan anpassas till den enskilda patientens behov.

Eftersom två patienter aldrig är exakt lika kan även vården individanpassas. Till skillnad från intermittent hemodialys (IHD) eller långsam lågflödes dialys (SLED) är PRISMAFLEX styrenheten utformad för att avge kontinuerlig njurersättningsterapi (CRRT) dygnet runt för:

  • metabol kontroll
  • avlägsnande av vätska
  • kontroll av syra/basbalansen
  • elektrolytbalans

När tiden är avgörande kan PRISMAFLEX också hjälpa till med att tillhandahålla automatiska justeringar och ge omedelbar visuell återkoppling på behandlingen. Systemet ger dig mer tid att ge optimal vård och låter dig fokusera på patienten istället för på utrustningen.

Oxiris on prismax

oXiris

Oxiris 3-i-1 är det enda setet som avlägsnar både cytokiner och endotoxiner vilket kan vara ett terapeutiskt mål för intensivvårdspatienter som kräver behandling av sepsis, med eller utan CRRT12-15.

Woman with acute equipment in background

Plasmaferes (TPE)

Plasmaferes (TPE) med PrisMax-systemet är utformat för att vara enkelt att använda från start till slut. Det ger förbättrade säkerhetsfunktioner för ännu större trygghet och förenklar arbetsflödet för effektiv drift.

Endast på ordination. Se bruksanvisningen eller användarhandboken för säker och korrekt användning av PRISMAX-systemet.

 

For visitors outside Sweden:
Please note that the products in Baxter's product catalog are licensed in Sweden and are intended for the Swedish market. If you are a healthcare professional from outside of Sweden there can be other products available in your country.

Huvudprodukter för intensivvård