PRISMAFLEX-systemet för intensivvård

PRISMAFLEX-systemet för intensivvård

PRISMAFLEX-systemet - Kontinuerlig njurersättningsterapi för allvarligt sjuka patienter med akut njursvikt (AKI)

PRISMAFLEX-systemet har utvecklats för allvarligt sjuka patienter med akut njursvikt (AKI).

Det flexibla systemet uppfyller kraven vid flera olika typer av behandlingar och är en plattform som kan anpassas till den enskilda patientens behov.

Eftersom två patienter aldrig är exakt lika kan även vården individanpassas. Till skillnad från intermittent hemodialys (IHD) eller långsam lågflödes dialys (SLED) är PRISMAFLEX styrenheten utformad för att avge kontinuerlig njurersättningsterapi (CRRT) dygnet runt för:

  • metabol kontroll
  • avlägsnande av vätska
  • kontroll av syra/basbalansen
  • elektrolytbalans

 

Produktegenskaper

En plattform – flera terapier

PRISMAFLEX-systemet tillhandahåller alla behandlingsmodaliteter inom CRRT och terapeutiskt plasmautbyte (TPE) utan behov av extrautrustning, till exempel:

CVVHDF – kontinuerlig veno-venös hemodiafiltration

CVVHD – kontinuerlig veno-venös hemodialys

CVVH – kontinuerlig veno-venös hemofiltration

SCUF – långsam kontinuerlig ultrafiltration

TPE – terapeutiskt plasmautbyte

X-MARS - CRRT i kombination med  Molecular Adsorbent Recirculation System vid leversvikt

 

Inbyggd anslutning till elektroniska journalsystem (EMR)

PRISMAFLEX-systemet kan anslutas till det elektroniska journalsystemet (EMR) och därmed effektivisera läkarens arbete genom minskat behov av manuell dokumentation. PRISMAFLEX-systemet kan lätt integreras med de flesta EMR-system, antingen direkt eller via tredje part. Du behöver inte längre manuellt registrera och överföra behandlingsdata. Dessutom kan behandlingsdata laddas ned.

 

Avsedd användning

Endast på ordination. Läs användarmanualerna för de produkter som omnämns på denna sida.