Vi stöttar de drabbade efter de senaste orkanerna och jordbävningarna i Mexiko

Baxters uppdrag att rädda och upprätthålla liv innebär också att vi hjälper till i krissituationer.

Vi erbjuder vår hjälp till alla som drabbats av de senaste orkanerna över Puerto Rico, Karibien och USA samt jordbävningarna i Mexiko. Medan vi inväntar mer information om omfattningen av förödelsen efter orkanen Maria i Puerto Rico och Karibien och ser de ansträngningar som görs för att bygga upp samhället efter jordbävningen i Mexiko City, går våra tankar till alla drabbade. Efter de senaste orkanvarningarna satte vi vår beredskapsplan i verket, som täcker alla åtgärder som vi vidtar innan orkanen slår till, medan den härjar och efter att den har passerat. Säkerheten för våra anställda, familjer och övriga boende på de platser där vi är verksamma är avgörande och vi fokuserar på att patienter ska ha fortsatt tillgång till de behandlingar som de behöver.

Vi vill särskilt tacka utryckningspersonalen som var på plats för att ta hand om de enorma skadorna efter naturkatastroferna och våra anställda som arbetar för att hjälpa patienterna under den här svåra tiden.

Baxter International Foundation har donerat till våra samarbetspartners för humanitära insatser – amerikanska Röda Korset, Americares och Direct Relief – för att möta hjälpbehov. Stiftelsen lägger också till samma summa som medarbetarna donerar till krishjälp.

För att kunna vara först på plats, och möta redan existerande behov i eftersatta områden, arbetar Baxter även tillsammans med till exempel Americares och Direct Relief för att placera ut produkter för krishjälp i förebyggande syfte.

Läs mer om Baxters engagemang inom områdena produktdonationer och företagsansvar.