Världsomfattande insats efter orkanen Maria

   

Orkanen Maria drabbade Puerto Rico med förödande verkan den 20 september 2017. Baxter drog igång en världsomfattande insats efter orkanen för att stötta patienter och sjukvårdspersonal i USA och hjälpa våra anställda på ön.

Tack vare Baxters beredskapsplan och enorma insatser från våra anställda på ön kunde vår tillverkning återupptas i begränsad omfattning redan en vecka efter stormen. Produktionstakten kunde ökas efter att alla våra anläggningar på ön anslöts till elnätet i slutet av 2017 och vi kom upp i samma produktionsnivå som före stormen i början av 2018. Alla produkter som tillverkas på ön är nu fullt tillgängliga.  

Baxter hade dieseldrivna reservgeneratorer på alla öns anläggningar, som drev produktionen under avbrotten i elnätet, som följde i flera veckor och månader efter stormen och som fortfarande kan inträffa.

Baxter är djupt tacksamt för allt stöd från amerikanska hälsovårdsdepartementet och departementet för inrikes säkerhet (Homeland Security), amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten (FDA), amerikanska katastrofhanteringsmyndigheten (FEMA), Puerto Ricos energimyndighet (PREPA) och Puerto Ricos guvernör Ricardo Rosselló och hans medarbetare för allt stöd under återhämtningsfasen.

En global insats för att stötta produktleveranserna till USA

I Puerto Rico tillverkar Baxter MINI-BAG och MINI-BAG Plus påssystem (parenterala lösningar i små volymer eller SVP), som framför allt används på apoteken för att sammanställa och tillsätta läkemedel eller för att underlätta administrering av läkemedel, aminosyror och vissa förblandade produkter.

Baxters anläggning i Aibonito, Puerto Rico
Baxter i Aibonito, Puerto Rico

För att upprätthålla produktleveranserna till den amerikanska marknaden genomförde Baxter riktade, strategiska återhämtningsåtgärder över hela sitt globala produktionsnätverk, inklusive samarbete med FDA för att få lagligt utrymme att tillfälligt specialimportera vissa produkter från Baxters anläggningar i Irland, Australien, Kanada, Mexiko, England, Italien och Brasilien. Sedan specialimporterna inleddes i oktober 2017 har miljontals enheter kunnat skickas till sjukhus i hela USA.

Baxters anläggning i Jayuya, Puerto Rico
Baxter i Jayuya, Puerto Rico

Förutom tillgången till SVP-enheter är parenterala lösningar i stora volymer (LVP) fullt tillgängliga för kunder i hela USA. Baxter tillverkar inte parenterala LVP-enheter i Puerto Rico och orkanen Maria har därför inte påverkat produktionen av dem. Baxter kan dessutom tillhandahålla extra LVP-enheter från en produktionsanläggning i Mexiko, med permanent tillstånd från FDA, för att möta kundernas efterfrågan.

Förberedelser för framtiden: Vi tror på globala leveranslösningar

För att skapa ytterligare flexibilitet i tillverkningen, som kan underlätta vid framtida behov av i.v.-lösningar i USA, arbetar Baxter tillsammans med FDA för att få permanent godkännande för flera anläggningar utanför USA. Det skulle ge Baxter flera alternativa produktionsanläggningar för att importera vissa produkter till USA. För närvarande har FDA gett sitt permanenta godkännande för import av vissa SVP- and LVP-produkter från anläggningar i Irland, Spanien och Mexiko.

Stöd till samhället och Baxteranställda i Puerto Rico

Baxter hjälper till med nödhjälpsleveranser till Puerto Rico.
Baxter flyger in hjälp till Puerto Rico

Baxter var snabbt med att mobilisera stödinsatser efter stormen för sina anställda och för att hjälpa till på plats. Våra medarbetare mötte inte bara dagliga utmaningar för att ta sig till och från jobbet eftersom hela transportnätverket blivit förstört eller skadat. De måste också försöka lösa de nödvändiga basbehoven för sina familjer och sina grannar.

En av Baxters produktionsanläggningar i Puerto Rico ordnar vatten för de boende.
Baxters fabrik i Puerto Rico hjälper till med vattenförsörjningen. 

Baxter hjälpte mer än 2 000 anställda i Puerto Rico att få tag på bensin, mat, vatten, toalettartiklar och andra förnödenheter. Vi organiserade flera dagliga flygningar för att transportera över 10 000 kg förnödenheter till våra anställda. Vi delade ut gasdrivna generatorer och propandrivna kokplattor och installerade tvättstationer på våra produktionsanläggningar för att hjälpa medarbetarna och deras familjer. Baxter gav även finansiellt stöd till sina anställda för att hjälpa dem att bygga upp sina liv igen.

Leksaker som samlats in av andra anställda på Baxter för medarbetarnas barn i Puerto Rico.
Våra medarbetare samlade ihop leksaker och skickade till kollegors familjer.

Vi hjälpte också de boende runt våra produktionsanläggningar att få tillgång till dricksvatten. Stödet till våra medarbetare och deras familjer i Puerto Rico fortsatte i veckor och månader efter orkanen. Julen 2017 höll våra övriga medarbetare i insamlingar av leksaker, böcker, skolmateriel och sportutrustning som skickades till de anställda och deras familjer på ön.

Liknande artiklar