Baxter uppmärksammat för sitt mångfalds- och inkluderingsarbete

Diversity Best Practices LogoBaxter är stolt över att uppmärksammas i 2018 års Diversity Best Practices (DBP) Inclusion Index (index för bästa praxis inom mångfald och inkludering) för amerikanska företag. Indexet mäter hur väl företagen lyckas med att främja mångfald och inkludering i sin rekrytering och förmåga att behålla och befordra personer från underrepresenterade grupper – kvinnor, etniska minoriteter, människor med handikapp och HBTQ-personer. Indexet tittar också på hur väl företaget främjar en kultur där mångfald och inkludering värdesätts. Baxter fick höga betyg för sina insatser och rankas som en av de ledande organisationerna enligt indexet.

Att främja mångfald och inkludering på Baxter går hand i hand med vårt högt prioriterade mål att bli den bästa arbetsplatsen. Vid sidan av vårt uppdrag att rädda och upprätthålla liv arbetar vi varje dag på att bygga en högpresterande organisation med mångfald, där anställda erbjuds en meningsfull karriär och känner sig engagerade och inkluderade, och på att främja en miljö präglad av tillit.

”För Baxter är det viktigt att kunna attrahera, motivera och behålla en inkluderande och diversifierad personalstyrka för att skapa nya, innovativa lösningar som höjer livskvaliteten för de patienter vi värnar om”, säger José (Joe) E. Almeida, Baxters styrelseordförande och vd. ”Att integrera personer med olika bakgrund och perspektiv i alla delar av vår organisation är viktigt för att vi ska kunna fortsätta att utföra vårt uppdrag att rädda och upprätthålla liv.”

Baxter vill skapa en kultur där anställda kan samarbeta på ett effektivt sätt. Företaget erbjuder utbildnings- och träningsprogram som främjar inkludering och mångfald, bland annat ett program som hjälper anställda att upptäcka omedvetna fördomar, vilka effekter de har och hur man kan bli av med dem.  Anställda kan även delta i en personalresursgrupp eller Business Resource Group (BRG) där de får chansen att utveckla sin kompetens, skapa värdefulla kulturella kontakter och stötta viktiga verksamhetsinitiativ. Baxter har åtta etablerade BRG: African American Leadership Council, Asian Leadership Network, Latinos@Baxter, Baxter Equality Network, Baxter Women Leaders, Baxter EnAbles, Early Career Professionals och BaxVets. Företaget har även inrättat ett Global Inclusion Council, som består av höga chefer från företagets olika verksamhetsområden, geografiska områden och funktioner, för att hjälpa företaget att driva prioriterade frågor om inkludering och mångfald.