Nya leverantörer

Nya leverantörer

Baxter arbetar för ömsesidigt fördelaktiga samarbeten med alla våra leverantörer av produkter och tjänster.

Vi strävar även efter att öka mångfalden bland våra leverantörer och bidra till ekonomisk stabilitet i lokalsamhällen. Om du har ett förslag är du välkommen att skicka in det via registreringsportalen för leverantörer här.

Vänligen ta med detaljerad information, och exempelvis certifieringar som visar att ditt företag är inkluderande för dina anställda

Eftersom vi får många förfrågningar kan vi tyvärr inte ta emot direktförfrågningar eller svara på några uppföljningsfrågor.

Hållbara inköp

Vi tar hänsyn till flera miljö- och samhällsfaktorer för att skapa hållbara rutiner för våra inköp. Vi samarbetar med våra leverantörer för att hitta möjligheter att förbättra våra miljöresultat och främja mänskliga rättigheter genom hela leveranskedjan.

Anbudsinfordran och leverantörsavtal

Vi har infört hållbarhet som en punkt i våra mallar för anbudsinfordringar och leverantörsavtal globalt. Det påminner om vårt hållbarhetsåtagande och gör det möjligt att utvärdera varje leverantörs förmåga att hjälpa oss att uppfylla våra hållbarhetsmål och göra affärer som överensstämmer med våra leverantörsnormer.

Leverantörer ombeds att uppge följande information i en anbudsinfordran:

  • Hållbarhetspolicy och verksamhetsbeskrivning
  • En beskrivning av företagets hållbarhetsinitiativ och resultat
  • En förteckning över mottagna hållbarhetsrelaterade utmärkelser
  • Information om miljööverträdelser och böter under de senaste tre åren
  • Information om inköp från leverantörer som bidrar till mångfald, särskilt de som används för produkterna och tjänsterna i anbudsinfordran (om det är aktuellt)
  • Information om andra initiativ som kan hjälpa Baxter att uppnå sina hållbarhetsmål

Vårt standardleverantörsavtal kräver att USA-baserade leverantörer kan intyga att de efterlever federala och statliga lagar om lika möjligheter. Leverantörer åtar sig också att göra ansträngningar för att gynna småföretag och företag som ägs av minoriteter, kvinnor och andra grupper som kan bidra till mångfalden när de väljer sina egna leverantörer.  Se informationen nedan om mångfaldsarbete i vår leveranskedja för att få veta mer om våra insatser på det här området.

Avtalet uppmuntrar också leverantörerna att hitta produkter och/eller tjänster för Baxter som kan minska företagets miljöavtryck. Vi uppmanar våra leverantörer att ge oss regelbundna uppdateringar om sitt hållbarhetsarbete.

Om mångfald, kvalitet och efterlevnad

Kvalitetsnormer för leverantörer

Våra kvalitetsnormer för leverantörer ger oss enhetliga rutiner för att utvärdera leverantörer och standardiserade verktyg för att hantera våra affärsrelationer.  Vi tror att ett gemensamt engagemang för att driva en verksamhet med hög etisk standard kommer att stärka våra affärsrelationer.

Etik- och efterlevnadsnormer

Vi tror att ett gemensamt engagemang för att driva en verksamhet efter en hög etisk standard kommer att stärka våra affärsrelationer.