Donationer och bidrag

Donationer och bidrag

Vi samarbetar med organisationer över hela världen för att människor ska få tillgång till den sjukvård de behöver, för att göra samhällsinsatser på de platser där vi är verksamma och för att bidra till att fostra nästa generations innovatörer som kommer att utveckla framtidens sjukvård.   

Baxter International Foundation är den del av Baxter International Inc. som står för våra humanitära insatser inom tre huvudområden:

Tillgång till vård

Vi vill utöka tillgången till sjukvård på de platser där vi är verksamma genom kapacitetshöjande bidrag i enlighet med vårt uppdrag. Vi vill också uppmärksamma och belöna sjukvårdssystem, vårdgivare och folkhälsoforskning som för vården framåt och utvidgar behandlingsmöjligheterna för patienter.

Samhällsstöd

Varje dag strävar vi efter att åstadkomma en verklig skillnad för de människor som är beroende av våra produkter, och på de platser där vi är verksamma.

 

Vi vill stötta samhällsinitiativ som gör en verklig skillnad för eftersatta grupper på de platser där vi finns.

Vi främjar innovation

Vi bidrar till att fostra nästa generations forskare och innovatörer, som kommer att utveckla framtidens sjukvårdsteknik. Vi bidrar på ett konkret sätt genom att finansiera utbildningar i teknik, ingenjörsvetenskap och matematik, uppmuntra våra anställda att fungera som mentorer på de platser över hela världen där vi är verksamma och genom att skapa olika utbildningsmöjligheter inom naturvetenskap.

Så ansöker du om bidrag från Baxter International Foundation

Vi vill öka tillgången till sjukvård och möta samhällsbehov och behov av naturvetenskaplig utbildning som hittills inte kunnat tillgodoses.  2018 års ansökningsperiod för bidrag startar den 26 juli och avslutas den 20 september kl 23.59 Central Standard Time (CST).

 Läs mer om hur du ansöker om bidrag

Bidrag till hälso- och sjukvårdsorganisationer i USA

Baxters Contributions Management Program beviljar bidragsansökningar från hälso- och sjukvårdsorganisationer i USA (HCOs) som förbättrar utförande och tillgång till vård för patienterna och ökar förståelsen för, och kunskapen om, olika behandlings- och sjukdomsstadier.

Bidrag till organisationerna skickas den sista tisdagen varje månad och ses över den andra tisdagen följande månad. Vi är främst intresserade av att stödja utbildnings- och välfärdsprogram för patienter/samhället där vi är verksamma.

Baxter ger inte stöd till galor, golfturneringar eller andra liknande aktiviteter för att samla in pengar.

 Webbansökan