HMS och hållbarhet

HMS och hållbarhet

Att minska miljöavtryck genom ökad effektivitet och bättre resursbevarande åtgärder

Baxters avdelning för hälsa, miljö och säkerhet (HMS) och hållbarhet leder och koordinerar program och initiativ på global nivå för att utveckla företagets vision för HMS och hållbarhet: ”Att bli en långsiktigt hållbar verksamhet som ger ett mervärde till alla våra intressenter genom ett ambitiöst miljö- och arbetsmiljöarbete och genom att vara en skadefri arbetsplats.” Företagets policy för HMS och hållbarhet beskriver vårt ansvar för våra anställda, miljön och våra intressenter.

Grunden för Baxters program för HMS och hållbarhet är våra globala krav för HMS och hållbarhet som slår fast den miniminivå som alla anläggningar måste uppfylla och upprätthålla. Baxter tillämpar en systematisk styrmetod för arbetet, som utgår från företagets globala krav för HMS och hållbarhet. Vi tillämpar också systematiskt ISO 14001 för miljöfrågor och ISO 45001 för att hantera risker och faror för de anställda. Granskningsrutinerna för HMS och hållbarhet kontrollerar att företagets anläggningar har program för HMS och hållbarhet som lever upp till alla krav – både lagstadgade och Baxters egna krav och mål för HMS och hållbarhet. Godkända ISO 14001- och ISO 45001-granskningar på en anläggning är ett kvitto på att rutinerna för EHS&S-frågor lever upp till kraven i gällande lagstiftning och följer företagets policy.

Baxters arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor inom sin tillverkning på global nivå. Vi strävar efter att använda energi, vatten och råmaterial på ett effektivt sätt samt minska vårt avfall och våra utsläpp av växthusgaser. Det förbättrar företagets miljöresultat samtidigt som vi sparar pengar och höjer företagets anseende.

En stor andel av Baxters miljöavtryck kommer från de produkter vi tar fram, tillverkar och säljer över hela världen. Att minska våra produkters miljöpåverkan är en huvudprioritet för företaget. Baxters produkthållbarhetsprogram arbetar för att det ansvaret ska delas av alla i företaget. Arbetet utförs tillsammans med våra arbetsgrupper inom forskning och utveckling, marknadsföring och i leveranskedjan.