Infusionspumpar

Infusionspumpar

Denna information är enbart avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Infusor

Baxters elastomeriska pumpar används främst till infusioner av antibiotika, cytostatika, och även lokal/opioidanalgetika. Administrering kan ske intravenöst, subkutant, epiduralt, intra-arteriellt och lokalt. Vid hembehandling med exempelvis antibiotika utför patienten själv den ordinerade behandlingen själv eller med stöd av sjuksköterska.

Best practice Elastomeric Pumps

Se videon Elastomer Pump Best Practices

Infusor® bärbara infusionspumpar för hembehandling


Användningsområden

Läkemedelsadministration med Infusor® är ett väl beprövat sätt att ge infusioner som kan frigöra sängplatser på sjukhuset och samtidigt ge patienter ett större oberoende och en möjlighet att genomföra infusionsbehandling i hemmet.

Infusor® är elastomeriska pumpar som främst används till hembehandling med snabba eller långsamma infusioner av antibiotika, cytostatika och lokal/opioidanalgetika. Administrering kan ske intravenöst, subkutant, epiduralt, intra-arteriellt och lokalt. Vid hembehandling med exempelvis antibiotika utför patienten den ordinerade behandlingen

● Infusionsbehandling i hemmet möjliggör tidigare utskrivning från sjukhus

● Behandling i hemmet är ett väl beprövat sätt att ge infusioner

 

Så här fungerar Infusor®

Infusor® är tysta och driftsäkra engångspumpar som är utvecklade för att vara säkra och enkla att använda. Pumpens elastomeriska ballong pressar ut läkemedlet med jämn hastighet i ett slutet system via en flödesrestriktor som styr infusionshastigheten. När infusionen är klar kasseras pumpen och en ny pump ansluts till infusionsporten.

Elastomeriska pumpar innehåller ingen elektronik och kräver ingen uppladdning eller annat underhåll. Infusionshastigheten och infusionstiden är förutbestämd för varje pump och kan inte manipuleras.

 

Fördelar med Infusor®

Det finns en omfattande erfarenhet under mer än 30 år med användning av Baxters Infusorpumpar. De är driftsäkra, robusta och har ett helt slutet system för administrering av läkemedel1.

Det finns ett brett sortiment av pumpar med olika infusionshastigheter och infusionstider från ½ timme upp till 7 dygn. Till stöd för  farmaceutisk beräkning av hållbarhet av läkemedel i pumparna tillhandahåller Baxter en databas med uppgifter om hållbarhet i kylskåp, rumstemperatur och kroppstemperatur för ett stort antal läkemedel. Inloggning till databasen sker via Stabforum.baxter.com

Pumparna är smidiga och lätta att bära med sig, vilket möjliggör ett större oberoende och frihet för patienten att kunna lämna sjukhuset trots behov av infusionsbehandling.