OLIMEL - protein och energi anpassat efter kroppens behov

OLIMEL - protein och energi anpassat efter kroppens behov

Olimel-N12E_1500ml_KDB3WH1F

Denna information är enbart avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.      

OLIMEL finns i brett sortiment i 5 olika styrkor i 18 olika påsar anpassade för att uppfylla patienternas personliga protein- och energibehov.

Allvarligt sjuka patienter och de som genomgår större operationer kan behöva supplementerande parenteral nutrition (SPN) för att undvika sjukdomsrelaterad undernäring då de inte kan få tillräckligt med näring oralt eller enteralt. Studier tyder på att protein tycks vara det viktigaste makronäringsämnet för att läka sår och bibehålla muskelmassa under dessa tider. 1-5 Alla patienter har dock inte samma näringsbehov.

OLIMELsortimentet innehåller ett brett urval av parenterala näringslösningar i trekammarpåse med ett balanserat protein- och glukosinnehåll för varje typ av patient.
En parenteral näringslösning med högt proteininnehåll och en olivoljebaserad lipidemulsion stöds av ESPEN och ASPEN riktlinjer.

OLIMEL innehåller endast naturligt vitamin E från olivoljan och i nivå med rekommenderat intag.6

OLIMEL innehåller inte MCT och därmed ingen palmoja.

 

*ESPEN - European Society of Clinical Nutrition and Metabolism
**ASPEN - American Society for Parenteral and Enteral Nutrition

 

Olimel N12/N12E - Baxters senaste tillskott till Olimelsortimentet


Olimel N12/N12E kombinerar ett högt proteininnehåll med låg glukosmängd för att möta behovet hos kritiskt sjuka patienter och andra patienter med högt proteinbehov och låg glukostolerans. För central administrering. Finns tillgänglig med eller utan elektrolyter.

Patienters olika nutritionsbehov

OLIMEL N9/N9E

Avsedd för patienter med högt proteinbehov och lågt energibehov till exempel patienter med sepsis, trauma, kirurgiska patienter eller onkologiska patienter. Finns tillgänglig med eller utan elektrolyter.

 

OLIMEL N7E

Avsedd för patienter i stabilt tillstånd med måttligt proteinbehov till exempel patienter i återhämtningsfasen.  Olimel N7E innehåller elektrolyter. 

 

OLIMEL N5E

Avsedd för patienter i stabilt tillstånd med normalt proteinbehov. Olimel N5E innehåller elektrolyter.

 

OLIMEL Perifer N4E

Avsedd för stabila patienter som kortvarigt behöver parenteral nutrition till exempel för kompletterande proteinbehov. Olimel Perifer N4E ges till patienter med perifer eller central infart. Olimel Perifer N4E innehåller elektrolyter.

 

Vitaminer och spårämnen ska tillsättas varje dag till alla nutritionsordinationer enligt kliniska riktlinjer.7

 

Information till förskrivare

OLIMEL N12E, produktresumé
OLIMEL N12, produktresumé
OLIMEL N9E, produktresumé 
OLIMEL N9, produktresumé 
OLIMEL N7E, produktresumé 
OLIMEL N5E, produktresumé 
OLIMEL perifer N4E, produktresumé