NUMETA för nutritionsbehandling till prematura barn, spädbarn och barn

NUMETA för nutritionsbehandling till prematura barn, spädbarn och barn

Numeta 500 ml påse

Denna information är enbart avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

NUMETA är den enda registrerade trekammarpåsen för neonatal och pediatrisk parenteral nutrition.

Numeta finns i följande styrkor och indikationer: 

 • Numeta G13E, 300 ml, prematura spädbarn
 • Numeta G16E, 500 ml, fullgångna spädbarn till 2 år 
 • Numeta G19E, 1000 ml, barn 2-18 år

Numeta är flexibel och kan anpassas för att möta ett förändrat näringsbehov och kan ges med eller utan fett. Om patienten kräver större volym eller om patienten har en perifer infart kan Numeta spädas. Numeta är en steril och stabil parenteral nutrition med ett flertal testade tillsatser och kan förvaras 12-24 månader i rumstemperatur. 

   

  Information till förskrivare

  Numeta G13E produktresumé 
  Numeta G16E produktresumé
  Numeta G19E produktresumé