HDx med THERANOVA för expanderad hemodialysbehandling

HDx med THERANOVA för expanderad hemodialysbehandling

Denna information är enbart avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

THERANOVA-dialysator

HDx med THERANOVA är vår nya dialysbehandling för patienter med kronisk njursvikt. THERANOVA-dialysatorn har ett innovativt membran som ger en expanderad hemodialysbehandling (HDx).

THERANOVA har tagits fram i syfte att filtrera bort fler molekyler från blodet än konventionella hemodialysfilter och är särskilt inriktat på medelstora molekyler (25-60 kDa) som kan ha samband med inflammation och kardiovaskulär hälsa hos patienter med kronisk njursvikt.1,2,3 Det innovativa MEDIUM CUT-OFF (MCO)-membranet utökar antalet upplösta substanser som elimineras vid dialys och håller kvar de viktiga proteinerna på lämplig nivå.  Denna unika egenskap hos membranet gör att filtreringen mer liknar den som sker i en naturlig njure.4,5

HDx utförs på samma sätt som konventionell hemodialys (HD) och kräver inget utöver en reguljär HD-infrastruktur för att fungera.

Tre välavgränsade skikt

Smooth Surface and Asymmetric Design

THERANOVA-membranet har ett tunt innerskikt som ger en slät blodkontaktyta. De hydrofoba/hydrofila mikroområdena kan minimera interaktion med blodkomponenterna och därmed minska proteinabsorption och cellinteraktion, vilket i sin tur kan bidra till lägre risk för koagulering.5


ANVÄND INTE THERANOVA-dialysatorn i HDF- eller HF-terapi.

Se bruksanvisning eller användarmanual för säker och korrekt användning av THERANOVA.