TISSEEL [vävnadslim] för kirurgi

TISSEEL [vävnadslim] för kirurgi

Denna information är enbart avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

TISSEEL är ett vävnadslim med bevisad klinisk säkerhet och verkan, som kirurger använder som komplement till hemostas.

TISSEEL hjälper kirurgen att stoppa blödningar på ställen som är oåtkomliga för kirurgiska åtgärder (som suturering och elektrokoagulering). Produkten appliceras i ett jämnt skikt tack vare vårt DUPLOSPRAY-system och låter kirurgen komma så nära som 2–5 cm från vävnaden för laparoskopisk kirurgi.

Som ledande inom hemostas vill vi ta fram innovativa lösningar för kirurger. TISSEEL kan användas inom olika kirurgiska specialiteter2 och är avsett för kompletterande hemostas inom ett flertal kirurgiska specialiteter2 för att:

  • Kontrollera blödning hos heparinbehandlade patienter2
  • Kontrollera blödning hos patienter som står på trombocythämmare2
  • Uppnå hemostas och försegling på svårare vävnad (t.ex. skör vävnad)3
*Använd inte TISSEEL för att behandla stora eller häftiga arteriella blödningar.

 

Information till förskrivare

TISSEEL produktresumé