VialMate Ready-to-Mix

VialMate Ready-to-Mix

VIALMATE READY-TO-MIX slutna system gör arbetet med antibiotikaberedning säkrare och enklare.

VIALMATE READY-TO-MIX är antibiotikaset förberedda för infusion. Med ett enkelt handgrepp aktiveras  överföringsadaptern så att läkemedlet i ampullen blandas med infusionslösningen. Det går snabbt och kan göras patientnära eftersom VIALMATE READY-TO-MIX är ett slutet system.

 

 

Lund montering VilaMate

HÖG SÄKERHET
VialMate Ready-to-Mix är ett slutet och kanylskyddat system som minimerar risken för kontamination och stickskador.
Få manuella moment i beredning av antibiotika­ infusioner minskar risken för fel och förväxlingar.1

ENKEL ADMINISTRATION
Aktivering och blandning av VialMate Ready-to-Mix görs med ett enkelt handgrepp. Allt är redan sammankopplat och förberett vilket underlättar arbetet för sjuksköterskor. Ett års hållbarhet i rumstemperatur förenklar lagerhållningen och minimerar risken för kassationer.2­

small tile VialMate Ready-to-Mix

DET HÄR ÄR VIALMATE READY-TO-MIX
I vår beredningsenhet i Lund tillverkas färdiga set med antibiotika för intravenös infusion. Produktionen sker i nya lokaler med högsta renhetsgrad (Isolator klass A) och uppfyller samtliga GMP­krav. Detta ger förutsättningar för en mycket lång hållbarhet ­ ett år i rumstemperatur.2

Varje set VialMate Ready-to-Mix består av en ampull antibiotika som kopplats samman med en infusionvätska Natriumklorid Baxter Viaflo via en VialMate överföringsadapter.3 Innan kopplingen i isolator sker förbereds varje ampull genom rengöring från eventuell kontaminering av antibiotika.

De färdigkopplade läkemedlen förpackas individuellt levereras i kartonger med 10 set.

Läs bruksanvisning VialMate Ready-to-Mix

Se instruktionsvideo VialMate Ready-to-Mix

Information till förskrivare

Natriumklorid Baxter Viaflo